VOLEYBOL ADAY HAKEM KURSU
01.11.2017

17-19 Kasım 2017 tarihleri arasında ilimizde açılacak VOLEYBOL ADAY HAKEM KURSUNA katılacak  kursiyerlerin dikkatine!!!!!

 

ADAY HAKEM KURSUNA KATILABİLME ŞARTLARI

Aday hakem kursuna katılabilmek için;

7.1 Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

7.2 En az Lise veya Dengi okullardan birisinden mezun olmak.

7.3 19 yaşından gün almış ve 31 yaşından (yaş hesabında içinde bulunulan takvim yılının 31 Aralık tarihi baz alınır) gün almamış olmak. (30 yaşını aşan sureyi faal sporcu veya antrenor olarak geçirenler için 36 yaşından gün atmamış olmak)

7.4 Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis; 6 aydan fazla hapis veya affa ugramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç edilmiş kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamrş olmak.

7.5 Sporla ilgili her turlu disiplin ve ceza duzenlemeleri (7/1/1993 tarih ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Mudurlugu Amator Spor Dalları Ceza Yonetmeligine göre) ve Federasyon Ceza Talimatı kapsamında son üç yıl içinde bir defada 6 ay ve daha fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

 

NOT:Türkiye Voleybol Federasonunun Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi (TR 2000 0620 0071 1000 0629 5792) hesabına 150 Tl yatırılarak açıklamalar bölümüne “DENİZLİ İLİ ……………. (AD SOYAD) ADAY HAKEM KURSU KATILIM BEDELİ” yazdırılmalıdır. Banka dekontunun orijinal nüshalarını en geç 06 Kasım 2017 tarihine kadar aşağıda belirtilen kurum veya kişilere teslim etmeleri gerekmektedir.(Not Dekontun bir fotokopisini yanınızda bulundurunuz.)

DENİZLİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Sevinç GÜNGÖR                             Federasyon Temsilcisi 0 505 252 35 96

Yrd. Doç.Dr.Elif BOZYİĞİT            PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi

Denizli Merkez Spor Salonu Karşısı Anıthan İş Merkezi GEGES Spor Mağazasına

 

 

KURSUN SÜRESİ, EĞİTİM, SINAV UYGULAMASI VE DEĞERLENDİRME

8.1. Kursun suresi 3 gün olup, bu süre zarfında topram 24 saat ders verilir.

8.2. Kurslarda Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu tarafından görevlendirilecek bir (1) kurs direktörü ve bir (1) hakem eğitmeni görev yapar. Kurs direktörü kursun idari sorumluluk görevi ile birlikte aynca hakem egitmeni ile birlikte kural vermek uzere fiilen derse katılır.

8.3. Kursta; basılı materyal, görsel video ve saha uygulamalı olmak üzere 3 çeşit yöntem ile egitim verilir.

8.4. Kursta derslere devam zorunlu olup düzenli yoklama alınır. 24 saatlik eğitim süresince her kursiyerin en fazla 4 saat süre ile kursa katılmamama hakkı vardır. Süreyi aşanlar kurstan çıkarırlar ve sınava da alınmazlar.

8.5. Kursiyerler kursun sonunda Merkez Hakem ve Gozlemci Kurulu tarafından hazırlanan sınav soruları yoluyla kursiyerlere sadece yazılı sınava tabi tutulurlar. Sınav soru kitapçıkları sınava katılanların huzurunda mühürlü zarf açılarak kursiyerlere dağıtılır. 60 dakikalık sınav sonunda kurs direktörü tarafından toplanan cevap kağıtları optik okuyucuda değerlendirmek üzere tutanak tanzim edilerek sınav yoklama çizelgesi ile birlikte Türkiye Voleybol Federasyonuna gönderilmek üzere Voleybol İl Temsilcisine imza karşılığında teslim edilir. 8.6. Cevap kağıtları değerlendirmeleri sonucunda, vazılı sınavdan en az70 puan alan kursiyerler aday hakem olmaya hak kazanır.

8.7. Sınav sonuçları Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Resmi internet sitesinde ilan edilir. 8.8. Sınavı kazanan adaylar önceden hazırladıkları belgelere ek olarak, sınavın sonucunun Türkiye Voleybol Resmi internet sitesinde ilanına takiben, sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait oldugunu belgelemek üzere Nöroloji, Ortopedi, Göz ve KBB doktorlarından alacakları saglık raporlarını il temsilcisine verirler. Tüm belgeler il temsilciliklerinde açılacak kişisel dosyalarında muhafaza edilir.

 

Madde 11- ADAY HAKEM KURS PROGRAM

1. GÜN.

10.00 - 10.30  Kursun açılışı ve tanışma

10.30 - 11.00  Voleybolda hakemliğin yeri; Yetenek, Adalet, Objektiflik, Hoşgörü ve Saygı

11.00 - 11.15  Dinlenme

11.15 - 13.00  Kural 1 – 2 – 3 – 4 Videolu anlatım

13.00 - 14.00 Öğle Yemeği ve Dinlenme

14.00 - 15.15  Kural 5 – 6 – 7 Videolu Anlatım

15.15 - 15.30  Dinlenme

15.30 - 17.00  Kural 8 – 9 – 10 Videolu Anlatım

17.00 - 17.15  Dinlenme

17.15 - 18.00  Kural 11 – 12 - l3 Videolu Anlatım

 

2.GÜN

10.00 - 10.30  Kural 14 – 15 – 16 Videolu Anlatım

10.30 - 11.45  Dinlenme

11.45 - 12.30  Kural 17 – 18 Videolu Anlatım

12.30 - 13.30   Öğle Yemeği ve Dinlenme

13.30 - 14.30  Kural 19 – 20 – 21 Videolu Anlatım

14.30 - 14.45  Dinlenme  

14 45 - 15.45  Kural 22 – 23 – 24 Videolu Anlatım

15.45 - 16.00  Dinlenme

16 00 - 17,00  Kural 25 – 26 - 27 Videolu Anlatım

17.00 - 17.15  Dinlenme

17.15 - 18.00  Kural 28 Videolu anlatım

 

3.GÜN

10.00 - 10.30  Hakem resmi el işaretleri

10.30 - 11.45  Dinlenme

11.45 - 12.30  Saha Uygulaması

12.45 - 13.30  Öğle Yemeği ve Dinlenme

13.30 - 14.30  Saha Uygulaması

14.30 - 14.45  Dinlenme

14.45 - 15.45  Yazı Cetvelinin ve Diziliş Kağıdının İşleniş Şekli ve Müsabaka Protokoru

15.45 - 16.00  Dinlenme

16.00 - 17.00  Yazılı Sınav Uygulaması

17.00 - 17.15  Dinlenme

17.15 - 18.00  Yazılı Stnav Degerlendirmesi ve Kapanış