GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

17.03.2020
Bakanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele yönelik olarak 2020 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı açılmış olup 17.01.2020 tarihinde Bakanlığımız ve Ankara Üniversitesi arasında yapılan protokol hükümleri çerçevesinde sınavın yazılı aşaması Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından 05 Nisan 2020 Pazar günü saat 14.30’da gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Bu maddeye istinaden dünya geneli ve ülkemizde görülen COVİD-19 salgını tedbirleri kapsamında, 05 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı; Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi ile yapılan görüşme ve değerlendirmeler neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.