BEDENSEL ENGELLİLER FEDERASYON TEMSİLCİSİ ATAMA DUYURUSU

24.05.2023

BEDENSEL ENGELLİLER FEDERASYON TEMSİLCİSİ ATAMA DUYURUSU

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu İl Temsilciliği başvurusunda bulunacak adaylar; en geç 01 Haziran 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar;

- Adaylık Talep Formu

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Adli sicil kaydı belgesini  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü evrak servisine teslim edeceklerdir.

 İL TEMSİLCİLİĞİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

26 Nisan 2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanununun;

Spor federasyonu il temsilcisi

MADDE 37- (1) Spor federasyonlarının yurt içi bağlantısını ve spor federasyonunun faaliyetlerinde il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlamak üzere, illerde spor federasyonu temsilcilikleri kurulabilir. Spor federasyonlarının il temsilcileri, 34 üncü maddenin birinci fıkrasında aranan şartlar dâhilinde federasyon başkanının teklifi ve Bakanlık onayı ile görevlendirilir.

 

“Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu İl Temsilcisi Talimatı” gereği;

Karate İl Temsilcisi

Madde 5- (1) İllerde, Federasyonu temsil etmek üzere, Federasyon Başkanının teklifi

Spor Genel Müdürü’nün onayı ile atanan ve fahri olarak görev yapan kişidir.

 

            Bu nedenle İlimiz Bedensel Engelliler Federasyon İl Temsilcisi olmak isteyen adaylar;

Madde 6 – Federasyon İl Temsilcisi olmak için;

T. C. vatandaşı olmak,

b) En az Lise mezunu olmak,

c) Vergi ve sigorta borcu bulunmamak,

d) Federasyonun faaliyet gösterdiği spor dallarında sporculuk, antrenörlük, hakemlik veya yöneticilik yapmış ve spor çevresinde tanınmış, iyi eğitim almış (tercihen yüksek okul mezunu) olma gibi nitelikler aranır.

e) Genel Müdürlük Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Yönergesine göre ceza almamış olma, koşulları aranır,

f) İl Temsilcilerinin atamaları, Federasyon Başkanının teklifi ve Spor Genel Müdürünün onayı ile gerçekleşir,

g) İl Temsilcilerinin, mevzuata aykırı davranışlarının saptanması durumunda, Federasyon Başkanın teklifi ve Spor Genel Müdürünün onayı ile görevden alınabilirler. Bu şekilde görevden alınanlar tekrar İl Temsilcisi olamazlar,