İL AFET RİSK AZALTMA PLANI (İRAP)

31.03.2022

Denizli İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Çalışmaları; AFAD Başkanlığı koordinesinde ilimizdeki paydaş kurum/kuruluşların katılımlarıyla yapılmıştır.

İRAP şehirlerde güvenli bir yaşamı sağlamak, afetlerin olası etkilerini en aza indirebilmek için afetler olmadan hayata geçirilmesi gereken çalışmaları, bir süreç dâhilinde tarif eden sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir bir plandır.

İRAP Denizli’nin hazırlık çalışmaları sürecinde ilimizde geçmişte yaşanan afetler göz önünde bulundurulmuş: Deprem, Meteorolojik ve İklim Değişikliği Kaynaklı Afetler (Taşkın, Sel, Kuraklık), Kütle Hareketleri (Heyelan, kaya düşmesi), Yangın (Kentsel ve Orman Yangınları) öncelikli afetler olarak belirlenmiştir. Belirlenen öncelikli afetler doğrultusunda uzman kişiler, paydaş kurum/kuruluşların katılımı ile toplantı ve çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.  Bunun sonucunda ilin genel durumu, ilin afet tehlike ve riskleri tespit edilmiş olup daha sonra bu tehlike ve risklerin azaltılmasına yönelik olarak sorumlu ve ilgili kurum/kuruluşlarla 4 amaç, 17 hedef ve 411 eylem belirlenmiştir.

Bu kapsamda; Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak eylem planı;

  • Depremlere karşı yurtların, gençlik merkezlerinin ve spor merkezlerinin hasar görebilirliklerinin değerlendirilerek güçlendirme çalışmalarının tamamlanması olup, bu eylemde kurumumuzu destekleyici kurumlar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüdür.