KARATE FEDERASYON TEMSİLCİSİ ATAMA DUYURUSU

21.03.2023

Türkiye Karate Federasyonu Denizli Federasyon Temsilciliği için adaylık başvurusu başladı. Adaylar, en geç 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar başvurularını Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Servisi Birimine şahsen yapacaklardır.

 

KARATE FEDERASYON TEMSİLCİSİ ATAMA DUYURUSU

26 Nisan 2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanununun;

 

Spor federasyonu il temsilcisi

MADDE 37- (1) Spor federasyonlarının yurt içi bağlantısını ve spor federasyonunun faaliyetlerinde il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlamak üzere, illerde spor federasyonu temsilcilikleri kurulabilir. Spor federasyonlarının il temsilcileri, 34 üncü maddenin birinci fıkrasında aranan şartlar dâhilinde federasyon başkanının teklifi ve Bakanlık onayı ile görevlendirilir.

 

“Türkiye Karate Federasyonu İl Temsilcisi Talimatı” gereği;

Karate İl Temsilcisi

Madde 5- (1) İllerde, Federasyonu temsil etmek üzere, yönetim kurulunca atanan ve fahri olarak görev yapan kişidir.

 

            Bu nedenle İlimiz Karate Federasyon İl Temsilcisi olmak isteyen adaylar;

İl Temsilcilerinin Nitelikleri ve Atanmaları

Madde 6-

 

  1. T. C. vatandaşı olmak,

     

  2. En az Lise mezunu olmak,
  3. Sporculuk, antrenörlük, hakemlik veya yöneticilik yapmış ve spor çevresinde tanınmış olma gibi nitelikler aranır.