HERKES İÇİN SPOR FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ ATAMA DUYURUSU

30.11.2023

TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYON TEMSİLCİSİ ATAMA DUYURUSU

 

19 Temmuz 2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğin;

 

Federasyon il temsilcisi

Madde 13 – (1) Federasyonların il temsilcileri, federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.

(2) Federasyon il temsilcisi, federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağlar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve ilgili federasyona bilgi verir. İl müdürlükleri imkânları ölçüsünde federasyon il temsilcisine çalışma ortamı sağlar.

(3) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve federasyonla koordinasyon sağlamayan federasyon il temsilcileri, federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

            Bu nedenle İlimiz Federasyon İl Temsilcisi olmak isteyen adaylar;

a. T. C. vatandaşı olmak,

 b. En az Lise mezunu olmak,

c. Herkes İçin Spor dalında, spor çevresinde tanınmış ve iyi eğitim almış olma gibi nitelikler aranır.

d. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kuralları ve spor federasyonlarının ceza, disiplin kurallarınca son 5 yıl içerisinde 1 defada 3 ay veya toplam 6 ay hak mahrumiyeti cezası almamış olma  gibi nitelikler aranır.

Federasyon İl Temsilciliği başvurunda bulunacak adaylar, Adaylık Talep Formu ile birlikte adli sicil kaydı belgesini de evrak servisine teslim edeceklerdir. 

İL TEMSİLCİLİĞİ ADAYLIK TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ