RAGBİ İL TEMSİLCİSİ BAŞVURUSU

11.12.2023

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunan ve İl Müdürlüğü tarafından uygun görülen ve aşağıda bulunan niteliklere uygun olan İl Spor Dalı Temsilcisi adaylarının, aşağıdaki il temsilciliği aday formu ile birlikte 14.12.2023 tarihine kuruma başvuru yapması gerekmektedir.

 Adaylarda Aranacak Nitelikler :

.T.C. vatandaşı olmak.

.Başvuru tarihinde 25 yaşından büyük, 65 yaşından küçük olmak.

. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

.Tahkim  Kurulu,  Genel  Müdürlük  ceza  kurulları  veya  spor  federasyonlarının  ceza  veya disiplinkurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, .Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine  karşı  suçlar  ile  casusluk,  zimmet,  irtikâp, rüşvet,hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcıveya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan  kaynaklanan  malvarlığı  değerlerini  aklama,  kaçakçılık,  vergi  kaçakçılığı, haksız maledinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

İL TEMSİLCİLİĞİ ADAYLIK TALEP FORMU İÇİN  TIKLAYINIZ