GELİŞMEKTE OLAN SPOR BRANŞLARI FEDERASYON TEMSİLCİSİ ATAMA DUYURUSU

18.01.2024

 

  Müdürlüğümüz İl Federasyon Temsilcisi olarak  görev yapmak isteyen adayların aşağıda belirtilen şartları taşıyanların ekteki dilekçe ile 26 Ocak 2024 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

26 Nisan 2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanununun;

 

Spor federasyonu il temsilcisi

MADDE 37- (1) Spor federasyonlarının yurt içi bağlantısını ve spor federasyonunun faaliyetlerinde il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlamak üzere, illerde spor federasyonu temsilcilikleri kurulabilir. Spor federasyonlarının il temsilcileri, 34 üncü maddenin birinci fıkrasında aranan şartlar dâhilinde federasyon başkanının teklifi ve Bakanlık onayı ile görevlendirilir.

 

Gelişmekte Olan Spor Branşları İl Temsilcisi

 İllerde, Federasyonu temsil etmek üzere, yönetim kurulunca atanan ve fahri olarak görev yapan kişidir.

    

     İl Temsilcilerinin Nitelikleri ve Atanmaları

 

  1. T. C. vatandaşı olmak,
  2. En az Lise mezunu olmak,
  3. Sporculuk, antrenörlük, hakemlik veya yöneticilik yapmış ve spor çevresinde tanınmış olma gibi nitelikler aranır.
  4. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
  5. Adli Sicil kaydı.
  6. Ekte Belirtilen Dilekçe

       Ek:

       Spor federasyonu il temsilcisi başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ.