JUDO FEDERASYONU İL TEMSİLCİSİ ATAMA DUYURUSU

23.01.2024

Müdürlüğümüz İl Federasyon Temsilcisi olarak  görev yapmak isteyen adayların aşağıda belirtilen şartları taşıyanların ekteki dilekçe ile 01 Şubat 2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

26 Nisan 2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanununun;

 

Spor federasyonu il temsilcisi

MADDE 37- (1) Spor federasyonlarının yurt içi bağlantısını ve spor federasyonunun faaliyetlerinde il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlamak üzere, illerde spor federasyonu temsilcilikleri kurulabilir. Spor federasyonlarının il temsilcileri, 34 üncü maddenin birinci fıkrasında aranan şartlar dâhilinde federasyon başkanının teklifi ve Bakanlık onayı ile görevlendirilir.

 

Judo İl Temsilcisi

 İllerde, Federasyonu temsil etmek üzere, yönetim kurulunca atanan ve fahri olarak görev yapan kişidir.

 

            Bu nedenle İlimiz Judo Federasyon İl Temsilcisi olmak isteyen adaylar;

İl Temsilcilerinin Nitelikleri ve Atanmaları

 1. T. C. vatandaşı olmak,

   

 2. En az Lise mezunu olmak,
 3. Federasyon il temsilcilerinde sporcu, antrenör, hakem veya yöneticilik yapmış olmak, ilinde ve spor çevresinde tanınmış, iyi eğitim almış olma gibi nitelikler aranır.

   

 4. Federasyonun Hakem Kurulunda yer alan hakemler, Federasyon il temsilcisi olarak atanamazlar.

   

 5. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
 6. Adli Sicil kaydı.
 7. Ekte Belirtilen Dilekçe
 8. Başvuru Formu için tıklayınız... 1-federasyon temsilciği boş formu_2 (2).doc