HALK OYUNLARI FEDERASYON TEMSİLCİSİ ATAMA DUYURUSU

06.02.2024

Müdürlüğümüz İl Federasyon Temsilcisi olarak  görev yapmak isteyen adayların aşağıda belirtilen şartları taşıyanların ekteki dilekçe ile 15 Şubat 2024 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

26 Nisan 2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanununun;

 

Spor federasyonu il temsilcisi

MADDE 37- (1) Spor federasyonlarının yurt içi bağlantısını ve spor federasyonunun faaliyetlerinde il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlamak üzere, illerde spor federasyonu temsilcilikleri kurulabilir. Spor federasyonlarının il temsilcileri, 34 üncü maddenin birinci fıkrasında aranan şartlar dâhilinde federasyon başkanının teklifi ve Bakanlık onayı ile görevlendirilir.

 

Halk Oyunları İl Temsilcisi

 İllerde, Federasyonu temsil etmek üzere, yönetim kurulunca atanan ve fahri olarak görev yapan kişidir.

 

            Bu nedenle İlimiz Halk Oyunları Federasyon İl Temsilcisi olmak isteyen adaylar;

 

a) TC Vatandaşı olmak,

b) En az 25, en fazla 60 yaşında olmak,

c) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

d) Ceza kurulunca 6 aydan daha uzun süreyle cezalandırılmamış olmak,

e) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak,

 f) Halk Oyunları branşında antrenör, hakem veya sporcu belgesine sahip olmak veya yöneticilik yapmış, halk oyunları çevresinde tanınmış olmak, dürüst ve örnek bir kişi olmak gibi nitelikler aranır.

Ek : Federasyon İl Temsilciliği Formu için TIKLAYINIZ.