Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi tarafından tertiplenen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İl Müdürlüğü personeline 6 Şubat 2020 tarihinde “Temel Afet Bilinci ve Deprem Eğitimi” verildi. Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri tarafından verilen eğitimde başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik kurum personeli bilgilendirildi. Afetlerin  öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmayı amaçlayan eğitimde Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği vurgulanarak vatandaşların bu konuda daha bilinçli olması gerektiği anlatıldı.

TOPLUMUN TAMAMINI İLGİLENDİRİYOR

İlgili kanun kapsamında kurum ya da kuruluşlarda işyerinin ölçeğine bakılmaksızın, yangın önleme, koruma, tahliye, deprem, yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirdi. Bu kapsamda toplumun tamamını ilgilendiren ve AFAD tarafından personele verilen temel afet bilinci eğitimlerinde temel bilgi ve kavramlar, afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk anlar, yangın ve tahliye konuları ele alındı.