KULÜP İŞLEMLERİ

 

 

 

 DİKKAT!!

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu gereğince söz konusu hükme istinaden spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri ve üst kuruluşların beyannamelerini  31.03.2024 mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.


SPOR KULÜPLERİNİN BEYANNAME VERME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ..BEYANNAME VERME YARDIMCI KILAVUZ.pdf

 

İLETİŞİM
02583710740 (Dahili 1601-1603) Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

 

 LİSANS, VİZE VE TRANSFER İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 SPORCU LİSANSI İÇİN GEREKLİ BELGELER

A-KULÜP ADINA LİSANS İÇİN

1-18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN VELİ/VASİ İZİN BELGESİ EK-1 IÇIN TIKLAYINIZ..

a)Veli İzin Belgesi E-Devlet üzerinden de düzenlenebilir.

2-SPORCUNUN KULÜPLE İLİŞKİSİNİ GÖSTEREN BELGE EK-2 İÇİN TIKLAYINIZ...

3-2 ADET GÜNCEL VESİKALIK FOTOĞRAF

4-SPOR YAPMAYA ELVERİŞLİLİĞİNİ GÖSTEREN SAĞLIK RAPORU

(Not: Ayrıca Engelliler İlgili Spor Branşlarında Engelli Olduğuna Dair Tıbbi Belge Teslim Edilecektir.)

5-YÜZME, YELKEN, TRİATLON VE KONO BRANŞLARINDA LİSANS ÇIKARTACAK SPORCULARIN YÜZME BİLDİĞİNE GÖSTEREN BELGE EK-9 IÇIN TIKLAYNIZ

B- FERDİ LİSANS İÇİN

1) 18 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN FERDİ LİSANS TALEP FORMUİÇİN TIKLAYINIZ

a)Veli İzin Belgesi E-Devlet üzerinden de düzenlenebilir.

2) 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN VELİ/VASİ İZİN BELGESİ EK-1 IÇIN TIKLAYINIZ

3) 2 ADET GÜNCEL VESİKALIK FOTOĞRAF

4) SPOR YAPMAYA ELVERİŞLİLİĞİNİ GÖSTEREN SAĞLIK RAPORU

(Not: Ayrıca Engelliler İlgili Spor Branşlarında Engelli Olduğuna Dair Tıbbi Belge Teslim Edilecektir.)

5)YÜZME, YELKEN, TRİATLON VE KONO BRANŞLARINDA LİSANS ÇIKARTACAK SPORCULARIN YÜZME BİLDİĞİNE GÖSTEREN BELGE EK-9 IÇIN TIKLAYNIZ...

VİZE İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) SPOR YAPMAYA VE YARIŞMALARA KATILMAYA SAĞLIK YÖNÜNDEN ENGEL BİR DURUMUN OLMADIĞINA DAİR SPORCUDAN ( 18 YAŞINDAN KÜÇÜKSE VELİDEN /VASİDEN ) ALINAN YAZILI SAĞLIK BEYANI EK-3 IÇIN TIKLAYNIZ.

(Not: Basketbol ve Voleybol branşlarında sporcunun SPOR YAPMAYA ELVERİŞLİLİĞİNİ GÖSTEREN SAĞLIK RAPORU istenecektir. )

2) 1 ADET GÜNCEL FOTOĞRAF

3) ESKİ LİSANS BELGESİ

4) 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN VELİ/VASİ İZİN BELGESİ (EK 1)

a) Veli İzin Belgesi E-Devlet üzerinden de düzenlenebilir.

VARSA İLGİLİ FEDERASYON TARAFINDAN BELİRLENEN VİZE ÜCRETİNİN ÖDEME BELGESİ

(Not: Ayrıca Engelliler İlgili Spor Branşlarında Engelli Olduğuna Dair Tıbbi Belge Beyan Edilecektir.)

C-TRANSFER İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-) SPORCUNUN KULÜPLE İLİŞKİSİNİ GÖSTEREN BELGE EK-2 İÇİN TIKLAYINIZ...

2-) SPOR YAPMAYA VE YARIŞMALARA KATILMAYA SAĞLIK YÖNÜNDEN ENGEL BİR DURUMUN OLMADIĞINA DAİR SPORCUDAN ( 18 YAŞINDAN KÜÇÜKSE VELİDEN /VASİDEN ) ALINAN YAZILI SAĞLIK BEYANI EK-3 IÇIN TIKLAYNIZ..

(Not: Basketbol ve Voleybol branşlarında sporcunun SPOR YAPMAYA ELVERİŞLİLİĞİNİ GÖSTEREN SAĞLIK RAPORU istenecektir. )

3-) TRANSFER SÖZLEŞMESİ EK-5 IÇIN TIKLAYNIZ..

4-) SPOR KULÜBÜ MUVAFAKAT BELGESİ EK-7 IÇIN TIKLAYNIZ...

5-) TAAHHÜTNAME Ek 8 İÇİN TIKLAYINIZ.

6-) 2 ADET GÜNCEL FOTOĞRAF

(Not: Ayrıca Engelliler İlgili Spor Branşlarında Engelli Olduğuna Dair Tıbbi Belge Beyan Edilecektir.)

D-YABANCI UYRUKLU SPORCULARIN LİSANS TESCİL VİZE VE TRANSFER İŞLEMLERİ

Kulüp Lisansı Çıkarmak İçin Gerekli Evraklar

1- Yabancı Uyruklu sporcuların lisans vize ve transfer işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için ülkemizde yasal olarak fiilen ikamet etmeleri veya en az bir yıllık ikamet izin belgesi almaları şarttır.

2- Yabancı Uyruklu Sporcuların transfer eden kulüp ile transfer sözleşmesi imzalaması gerekir.

3- Yabancı uyruklu sporcunun tüm belgeleri İl Müdürlüğü aracılığıyla Federasyona gönderilir ve Federasyon tarafından ülkesinden izin alınır.

4- Yabancı Sporculardan Aşağıdaki Belgeler İstenir.

  • Yabancı Kimlik Numarası,
  • Bağlı Olduğu Federasyonundan izin ve Türkçe tercümesi,
  • Pasaportunun aslı veya noter tasdikli sureti,
  • Kulüple yaptığı sözleşmenin aslı veya noter tasdiği,

5- Yabancı Sporcular Tescil Fişi EK-12 İÇİN TIKLAYINIZ.

6- Başka Ülkede sporcu olamadıklarını taahhüt etmeleri gerekmektedir. Taahhüt Belgesi için EK -10 İÇİN TIKLAYINIZ

7- 2 Adet Fotoğraf

8- Göç İdaresi Müdürlüğünden Verilen Geçici Kimlik Belgesi

9- İlk Defa Lisans Çıkartacak İçin Sporcu Sağlık Raporu

Ferdi Lisans Çıkartmak için Gerekli Evraklar

1-Yabancı Uyruklu sporcuların lisans vize ve transfer işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için ülkemizde yasal olarak fiilen ikamet etmeleri veya en az bir yıllık ikamet izin belgesi almaları şarttır.

2-Yabancı Uyruklu Sporcuların transfer eden kulüp ile transfer sözleşmesi imzalaması gerekir.

3-Yabancı uyruklu sporcunun tüm belgeleri İl Müdürlüğü aracılığıyla Federasyona gönderilir ve Federasyon tarafından ülkesinden izin alınır.

4-Yabancı Sporculardan Aşağıdaki Belgeler İstenir.

  • Yabancı Kimlik Numarası,
  • Bağlı Olduğu Federasyonundan izin ve Türkçe tercümesi,
  • Pasaportunun aslı veya noter tasdikli sureti,
  • Kulüple yaptığı sözleşmenin aslı veya noter tastiği,

5- En az bir yıllık oturma izni belgesi.

6- Başka Ülkede sporcu olamadıklarını taahhüt etmeleri gerekmektedir. Taahhüt Belgesi için EK -10 İÇİN TIKLAYINIZ

7- 2 Adet Fotoğraf

8- Tescil Fişi için İÇİN TIKLAYINIZ.

 9- Göç İdaresi Müdürlüğünden Verilen Geçici Kimlik Belgesi

10- İlk Defa Lisans Çıkartacak İçin Sporcu Sağlık Raporu

(NOT: Ferdi Lisanslarını Kulüp Lisansına dönüştürmek istemeleri halinde yabancı uyruklu sporcular ili ilgili diğer hükümlere tabidir.)

Spor Kartı 

Spor Federasyonları, spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim ve öğretim kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlar, yaşam boyu spor, herkes için spor ve diğer spor etkinlikleri kapsamında spor yaptırdıkları kişilere spor kartı verilmesini sağlar. Spor kartı verilirken Ek-3'te yer alan listede belirtilen asgari spora başlama yaşı dikkate alınır.

Spor kartı işlemleri Genel Müdürlük Spor Bilgi Sistemi kapsamında elektronik ortamda tutulur. Spor kartları verildiği dönem için geçerli olup, dönem sonunda yenilenir.

Spor kartı alacakların uyacakları usul ve esaslar spor yaptıran birimler tarafından belirlenir.

Spor Kartı İçin Gerekli Evraklar

a) Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyetleri yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

b) T.C. Kimlik numarası beyanı

c) Spor Kartı bilgi formu spor kartı bilgi formu için(bilgisayar ortamında doldurulacaktır)  TIKLAYINIZ

sağlık beyanı için tıklayınız!!.docx

(2)- SPOR KULÜBÜ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

Dernekler mevzuatına göre gençlik ve spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla  kurulan derneklerin  kulüp olarak tescil işlemleri İl Müdürlüğünce yapılır. Aşağıda ki belgeler iki dosya halinde hazırlanarak İl Müdürlüğüne verilir.

1.  Kulüp tüzüğünün mevzuata uygun olduğuna ilişkin Valilik yazısı ile kulüp tüzüğünün tasdikli örneği için TIKLAYINIZ

2.Spor kulübü kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları tarafından kuruluyor ise ilgili kurum veya kuruluşların. Kulübün kuruluşuna ilişkin vereceği izin yazısı.

3.Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı) Spor Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi için(bilgisayar ortamında doldurulacaktır)  TIKLAYINIZ

4.Kulüp Bilgi Formu 1 adet(bilgisayar ortamında doldurulacaktır) için TIKLAYINIZ

5.Mevcut üye listesi ( ad soyad telefon )

6.Seçilen kulüp renkleri ve ayırıcı işareti hakkında valilikten alınan izin yazısı.Amblem (cd ) ve forma  (takım sporları için A4 sayfaya aktarılmış fotoğraf. Mühürlü ve imzalı) (Tüzükteki forma rengi ile aynı renklerle olması lazım) Örneği için TIKLAYINIZ (2 Adet)

7.Tesis bilgisi (okul kulübüyse okuldan izin yazısı örneği için, kulübe aitse tapu fotokopisi / kira kontratı/ tesis protokolü )  TIKLAYINIZ

NOT:  Tesisin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden onaylı ve ruhsat fotokopisi ekte olmalıdır.  Tesis ruhsatı hakkında 3710740 numaralı telefondan Okul Sporları ve Özel Spor Tesisleri Birimimizden bilgi alabilirsiniz.

8.Taahhütnamede belirtilen branşlarda antrenörlerin (açılacak her branş için) antrenör belgelerinin (normal spor kulüpleri için enaz 2. ve ihtisas spor kulüpleri için en az 3. kademe ve üstü) ve antrenörle yapılan sözleşmelerin fotokopisi. (mühürlü ve imzalı). Örnek Antrenör sözleşme formu indirmek için  TIKLAYINIZ

9.Dilekçe (mühürlü ve imzalı) indirmek için Dilekçe Örnegi için TIKLAYINIZ (2 Adet)

10.Yönetim kurulu karar fotokopisi. (Kulübümüzün ........ branşlarında tescilinin yapılabilmesi için ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir) ibaresi yer almalı. (2 Adet)

11. Vergi numarası ve dairesi. Ayrıca Kulüp adına banka hesap bilgileri.

12. HALKOYUNLARI BRANŞI İÇİN: kulüp merkezinde bulundurulacak yöreye özgü silahlar hakkında Emniyet Müdürlüğünden izin yazısı, merkez ofiste silah yoksa yazıda bu detay da bulunmalı.

ATICILIK BRANŞI İÇİN:  Emniyet Müdürlüğünden Kulüp merkezinden bulundurulmasına izin verilen silahlarıncinsi, nevi ve miktarlarını belirten izin yazısı.

BİNİCİLİK BRANŞI İÇİN: Spor kulübünün sahip olduğu malzemelerin binicilikte at dahil olmak üzereFederasyonun kullanım sırasında doğabilecek zararları karşılaması ve sigorta ettirmesi şartı ile talep etmesi halindefederasyonun emrine tahsis edileceğini ve siyasi faaliyette bulunmayacağını belirten taahhütname.

13.İmza Sirküsü Yetki Belgesi ( Noter Tasdikli )

(3)-KULÜBE BRANŞ İLAVESİ VEYA İPTALİNDE İSTENEN BELGELER

1.Dilekçe  (mühürlü ve imzalı) indirmek için TIKLAYINIZ

2. Yönetim kurulu karar fotokopisi. (Kulübümüzün ........ branşlarında tescilinin yapılabilmesi için ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir) ibaresi yer almalı.

3. Tesis bilgisi(kira sözleşmesi veya tapu fotokopisi)

4. Taahhütnamede belirtilen branşlarda antrenörlerin (açılacak her branş için) antrenör belgelerinin (normal spor kulüpleri için en az 2. ve ihtisas spor kulüpleri için en az 3. kademe ve üstü) ve antrenörle yapılan sözleşmelerin fotokopisi. (mühürlü ve imzalı). Örnek Antrenör sözleşme formu indirmek için 
TIKLAYINIZ

5. Spor Kulüpleri  Branş Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı) TIKLAYINIZ

6. Kulüp Bilgi Formu. (bilgisayarda doldurulacaktır) İndirmek için TIKLAYINIZ

7.HALKOYUNLARI BRANŞINDA İÇİN: kulüp merkezinde bulundurulacak yöreye özgü silahlar hakkında Emniyet Müdürlüğünden izin yazısı, merkez ofiste silah yoksa yazıda bu detay da bulunmalı.

ATICILIK BRANŞI İÇİN  :  Emniyet Müdürlüğünden Kulüp merkezinden bulundurulmasına izin verilen silahların cinsi, nevi ve miktarlarını belirten izin yazısı.

BİNİCİLİK BRANŞI İÇİN  : Spor kulübünün sahip olduğu malzemelerin binicilikte at dahil olmak üzere Federasyonun kullanım sırasında doğabilecek zararları karşılaması ve sigorta ettirmesi şartı ile talep etmesi halinde federasyonun emrine tahsis edileceğini ve siyasi faaliyette bulunmayacağını belirten taahhütname.

 8.Spor Dalı iptalinde sadece kulüp yönetim kurulu kararının dilekçe ile İl Müdürlüğü’ne bildirilmesi yeterli olacaktır.

(4)-SİCİL LİSANS VE KULÜPLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

1.Sicil Lisans 2020 lisans tescil yönetmeliği için tıklayınız!!

2.Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği TIKLAYINIZ

(5)-NAKDİ YARDIM TALEBİ 
Spor Genel Müdürlüğünce tescili olan ve futbol dışındaki branşlarda il, deplasmanlı ve Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan spor kulüplerinin amatör faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla bütçe imkanları dahilinde nakdi yardım yapılacaktır. 

Bu sebeple; kulübe ait yardım talepleri Spor Genel Müdürlüğü'ne İl Müdürlükleri aracılığıyla gönderilecek olup, İl Müdürlüğü dışında gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. Nakdi Yardım Talebi için Spor Kulübü Nakdi Yardım Değerlendirme Formunda yer alan bilgiler, kulüp talep yazısı ve kulübün borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak yazı eksiksiz olarak düzenlenecektir. Ayrıca kulüplere ait harcama belgelerinin bir sureti İl müdürlüğümüze ibraz edilecek olup, kulübe ait vergi numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve iletişim bilgileri Müdürlüğümüz Sicil ve Lisans Servisinde "Sicil Otomasyon Sistemine" işlenecektir.

1. Spor Kulüpleri nakdiyardımdilekce için tıklayınız!!

2. Spor Kulüpleri için 
Nakdi Yardım Değerlendirme Formu TIKLAYINIZ

3. Vergi borcu yoktur belgesi.

4. Genel Müdürlük Nakdi Yardımı Alanların Doldurması gereken Taahhütname için TIKLAYINIZ